کرمان رصد
با همکاری شهرداری منطقه9 صورت گرفت؛
راه اندازی اولین مرکز مهارت آموزی ویژه کودکان کار در تهران
چهارشنبه 21 مهر 1400 - 15:26:14
کرمان رصد - معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 9 از راه اندازی اولین مرکز مهارت آموزی ویژه کودکان کار در شهر تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9، علیرضا خامسیان با اشاره به رسالت اجتماعی مدیریت شهری در ارتباط با کودکان کار گفت : برای اینکه کوکان کار از کار و دانش به دور نباشند مرکز پرتو شماره 2 در منطقه 9 با همکاری موسسه دانشگران رهایی افروز تهران در راستای مهارت آموزی به کودکان کار در زمینه تعمیرات تخصصی خودرو آغاز به کار کرد.
او با بیان اهداف راه اندازی این مرکز افزود: ارایه آموزش‌های کاربردی به کودکان با الگوی کار و دانش، شکست چرخه معیوب کودک کار و خیابان، آموزش و تبدیل کودکان به تکنسین اتومکانیک، کسب مدرک اتومکانیک از سازمان فنی حرفه ای برای کودکان و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر در خانواده کودکان کار با محوریت کودکان از جمله اهداف راه اندازی این مرکز است .
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 9 گروه هدف این طرح را شامل پسران 15 الی 18 سال عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تعدادی از کودکان کار منطقه 9 و مناطق همجوار مشغول مهارت آموزی در این مرکز هستند.

http://www.kerman-online.ir/fa/News/229015/راه-اندازی-اولین-مرکز-مهارت-آموزی-ویژه-کودکان-کار-در-تهران
بستن   چاپ