کرمان رصد
رییس سازمان مدیریت استان کرمان هشدار داد
سرعت زیاد فرار سرمایه از کرمان/ عدم استفاده از همه ظرفیت اقتصادی استان
چهارشنبه 21 مهر 1400 - 18:03:44
ایسنا - اقتصادی
کرمان رصد - ایسنا/کرمان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تاکید کرد: فرار سرمایه از استان را به شدت داریم و یکی از راهکارهای جلوگیری از این مهم بهبود فضای کسب کار است.

"جعفر رودری" غروب امروز 21 مهرماه در هشتمین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان گفت: تنظیم بودجه 1401 را براساس مقتضیات کشور، اسناد بالادستی و توجه ویژه به برنامه و رشد اقتصادی در دستور کار داریم.
وی ادامه داد: استان ها باید ظرفیت های رشد اقتصادی خود را بررسی و همچنین الگوی تامین مالی تحقق رشد اقتصادی خود را اعلام کنند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اظهار کرد: برای اولین بار محاسبه ارزش افزوده های شهرستانی 1400 و 1401، استان محاسبه ضمن آنکه رشد اقتصادی آنها نیز احصا شده است.
وی با بیان این مطلب که استان کرمان از ظرفیت کامل اقتصادی خود استفاده نمی کند، تصریح کرد: برای 18 درصد ظرفیت خالی اقتصادی استان برای سال 1401 می توانیم برنامه ریزی کنیم.
رودری بیان کرد: 47 هزار و 600 میلیارد تومان منابع برای تحقق رشد اقتصادی 8.2 درصدی استان نیاز داریم.
وی تاکید کرد: فرار سرمایه از استان را به شدت داریم و یکی از راهکارهای جلوگیری از این مهم بهبود فضای کسب کار است.
انتهای پیام

http://www.kerman-online.ir/fa/News/228908/سرعت-زیاد-فرار-سرمایه-از-کرمان--عدم-استفاده-از-همه-ظرفیت-اقتصادی-استان
بستن   چاپ