کرمان رصد
مدیر جهاد کشاورزی شهربابک تاکید کرد
لزوم راه اندازی ایستگاه هواشناسی در مناطق پسته خیز کرمان
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 14:20:32
ایسنا - اقتصادی
کرمان رصد - ایسنا/کرمان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک با اشاره به خسارت سرمای بهاره به محصول پسته این شهرستان گفت: علت اصلی اینگونه خسارات که متاسفانه هر ساله با شدت کم و یا زیاد در مناطق پسته کاری شهرستان رخ می دهد و منجر به وارد شدن خسارت سنگین به بخش کشاورزی می شود، عدم وجود ایستگاه هواشناسی کشاورزی جهت پیش بینی دمای هوا در مناطق پسته خیز است.

"منگلی" با اشاره به بازدید تیم محقیقین پژوهشکده پسته کشور از باغات پسته خسارت دیده براثر سرمازدگی در شهرستان شهربابک اظهار کرد: در پی وقوع سرمازدگی محصول پسته شهرستان در فروردین ماه امسال و با پیگیری های صورت گرفته، تیم محقیقین پژوهشکده پسته کشور از باغات پسته مناطق خاتون آباد و رباط بازدید کردند.
وی گفت: علت اصلی اینگونه خسارات که متاسفانه هر ساله با شدت کم و یا زیاد در مناطق پسته کاری شهرستان رخ می دهد و منجر به وارد شدن خسارت سنگین به بخش کشاورزی و صادرات غیرنفتی و کشاورزان می شود، عدم وجود ایستگاه هواشناسی کشاورزی جهت پیش بینی دما ی هوا در مناطق پسته خیز است.
منگلی تصریح کرد: با توجه به اهمیت صادارت پسته و لزوم حفظ بازارهای خارجی می طلبد این مشکل با پیگیری مسئولین و مشارکت بخش خصوصی هرچه سریع تر رفع شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک اظهار کرد: در بازدید صورت گرفته مشاهده شد که تعداد اندکی از کشاورزان (در سطح یک تا دو هکتار) با آتش زدن گازوئیل و پارافین درون قوطی های فلزی به فاصله 2 تا 4 متر در هر ردیف توانسته اند تا حد قابل قبولی محصول خود را حفظ کنند که این امر مسئله نشان می دهد در صورت اطلاع رسانی به موقع و حمایت کشاورز در تهیه مواد سوختی (گازوئیل،گاز و یا تامین بخاری های باغی و فن های دمنده الکترونیکی) می توان کمک بزرگی به بخش کشاورزی و صادرات غیر نفتی کشور انجام داد و از بروز خسارت ها جلوگیری کرد.
انتهای پیام

http://www.kerman-online.ir/fa/News/205808/لزوم-راه-اندازی-ایستگاه-هواشناسی-در-مناطق-پسته-خیز-کرمان
بستن   چاپ