کرمان رصد
جزئیات پرونده مس رفسنجان به اطلاع فدراسیون فوتبال برسد
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 17:54:58
کرمان رصد - به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در این نامه خواهان آن شده که موارد مربوط به فساد رخ داده در پرونده مس رفسنجان در خصوص تعداد مسابقات، چگونگی اتفاقات رخ داده و نحوه تبانی به صورت مشخص به اطلاع فدراسیون برسد.
گفته می‌شود علت این موضوع، بررسی تعداد امتیازات کسب شده توسط مس رفسنجان است تا بدین ترتیب فدراسیون با آگاهی بیشتری ماجرا را پیگیری کند.
از جمله مواردی که مطرح شده، احتمال سقوط مس رفسنجان به دسته پایین‌تر است.
در صورتی که به رکن قضائی فدراسیون این موضوع اثبات شود ممکن است مس به دسته پایین‌تر سقوط کند.
اینکه نماینده رفسنجان در فصل 1400-1399 در چند مسابقه به نتیجه رسیده و چند امتیاز از این طریق به دست آورده کلید ماجراست.
کد خبر 6133579

http://www.kerman-online.ir/Fa/News/631718/جزئیات-پرونده-مس-رفسنجان-به-اطلاع-فدراسیون-فوتبال-برسد
بستن   چاپ