کرمان رصد
تحقق بالغ بر 189,000 میلیارد ریال فروش طی 2 ماه در بیمه دی
دوشنبه 21 خرداد 1403 - 15:31:18
کرمان رصد - شرکت بیمه دی در 2 ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه 1403 بالغ بر 189,000 میلیارد ریال فروش حق بیمه داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54 درصد رشد نشان می‌دهد.
با توجه به اطلاعات موجود مربوط به فروش 2 ماهه سایر شرکت‌های بیمه خصوصی، به نظر می‌رسد بیمه دی توانسته است رتبه اول فروش را در 2 ماهه امسال به دست آورد.
بیمه دی با این فروش در این مدت، علاوه بر جذب پرتفوی بزرگ کشوری توانسته بالغ بر 22,000 میلیارد ریال در رشته‌های مختلف بیمه‌ای نیز خرده فروشی داشته باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (بالغ بر 15,000 میلیارد ریال) معادل 47 درصد رشد نشان می‌دهد.

http://www.kerman-online.ir/Fa/News/631474/تحقق-بالغ-بر-189,000-میلیارد-ریال-فروش-طی-2-ماه-در-بیمه-دی
بستن   چاپ