کرمان رصد
گرمای زمین زنبورهای عسل را هم گرفتار کرد
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1403 - 13:38:54
کرمان رصد - ایسنا /گرمای جهانی، مشکلات جدیدی را برای زنبورهای عسل ایجاد کرده است، طبق نتایج یک پژوهش جدید، گرمای جهانی زنبورعسل را حتی در لانه‌ و کندوی خود دچار مشکل می‌کند. بر اساس این پژوهش «افزایش دما یکی از مقصران احتمالی کاهش جمعیت زنبورهای عسل در جهان است»
مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: محمدرضا زمانیان

http://www.kerman-online.ir/Fa/News/626548/گرمای-زمین-زنبورهای-عسل-را-هم-گرفتار-کرد
بستن   چاپ