کرمان رصد
طرح تحول آموزشی کشور از کرمان آغاز به کار کرد
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 - 1:15:37 PM
باشگاه خبرنگاران
کرمان رصد - عابدینی در جلسه راهبردی شورای فن آوری و دانش بنیان استان با حضور 23نماینده شورای راهبردی فناوری و تولید دانش بنیان گفت: در طرح سند تحول آموزشی قرار است 95 واحد درسی دانشجویان در دانشگاه‌ها و 40 درصد درصنایع گذرانده شود. اجرایی شدن سند طرح تحول آموزش عالی از کرمان
وی تاکید کرد: رشته‌های مورد نیاز توسط دانشگاه‌ها تعیین ودانشجویانی که شرایط را داشته باشند 40 درصد از نیروی تخصصی موردنیاز صنایع با همکاری دانشگاه‌ها تامین شود.
  معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری اجرایی شدن این طرح را با توجه به آمایش رشته‌های درسی و بررسی نیاز صنایع را دو اولویت در اجرا شدن این طرح عنوان کرد.
معاون اقتصادی استاندار هم با بیان نیاز استان به استفاده از نخبگان علمی و دانشگاه‌ها با توجه به مشکلات پیش روی در صنایع، بر به کارگرفتن افراد ماهر در این بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد.
حسن زاده افزود: نیروی انسانی ماهر و تخصصی جز درخواست‌های مکرر صاحبان صنایع و معادن و مراکز تولیدی اقتصادی استان‌است که با اجرای این طرح، زمینه مستعدی برای به کارگیری افراد ماهر پیش خواهد آمد.
اکبری فرد رئیس دانشگاه باهنر کرمان هم افزود: کرمان ظرفیت‌های موفقی در زمینه دانش بنیان دارد که نیاز به توجه و نگاه ویژه برای حمایت از نخبگان علمی دارد.
وی عنوان کرد: باوجود یکصد و هفت واحد دانشگاه و 120 هزار دانشجو در استان کرمان و افزایش 47درصد به تعداد شرکت‌های دانش بنیان ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و صنایع را ضروری دانست.
همچنین عدم انطباق رشته‌های دانشگاهی با دانش مورد نیاز برای صنایع و اصلاح رشته‌های مورد نیاز و معرفی سامانه فرصت برای شناسایی استعداد‌ها از مواردی بود که مد نظر قرار گرفت.
طرح سند طرح تحول آموزش عالی از سال گذشته طراحی و تدوین وبه طور آزمایشی اجراو از امروز به طور رسمی اجرایی میشود.

http://www.kerman-online.ir/Fa/News/550485/طرح-تحول-آموزشی-کشور-از-کرمان-آغاز-به-کار-کرد
بستن   چاپ