کرمان رصد
مشکل سوخت هفت واحد اقتصادی جنوب کرمان رفع شد
دوشنبه 21 آذر 1401 - 12:33:18 PM
ایرنا
کرمان رصد- معاون صنعت این اداره کل در کمیته تخصصی سوخت واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی گفت: تسریع در گازرسانی به مناطقی که مصرف سوخت مایع بیشتری دارند و مناطقی که بیشترین قاچاق سوخت را دارند یکی از راه های جلوگیری از قاچاق سوخت است.

حسین سعیدی افزود: در جنوب کرمان 146 واحد صنعتی وجود دارد که اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان با رصد میزان فعالیت و مصرف سوخت این واحدها، توانسته مصرف و سهمیه آنها را متناسب کند.

وی با اشاره به میزان مصرف و سهمیه سوخت هر یک از واحدهای صنعتی در شهرستان های مختلف جنوب کرمان، ادامه داد: واحدهای تولید رب گوجه فرنگی از جمله واحدهای صنعتی هستند که در جنوب کرمان مصرف سوخت بالایی دارند و با توجه به فاصله زمانی مناسب تا پیک(اوج) مصرف این واحدها، شرکت شهرک های صنعتی با همکاری شرکت گاز می تواند در این فرصت با گازرسانی، در ساماندهی سوخت این واحدها نقش مهمی ایفا کند.

معاون صنعت اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان با تاکید بر لزوم جلوگیری از قاچاق سوخت و برخورد با متخلفان در این حوزه اضافه کرد: این جلسه برای حمایت از واحدهای مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی تشکیل شد چرا که با حمایت از واحدهای مختلف از اشتغال و تولید داخل کشور حمایت می شود.

وی یادآور شد: برای حمایت از تولید و اشتغال باید سهمیه سوخت واحدهایی که افزایش تولید دارند، افزایش یابد تا شاهد پویایی واحدهای تولیدی و خدماتی در این منطقه باشیم.


http://www.kerman-online.ir/Fa/News/266298/مشکل-سوخت-هفت-واحد-اقتصادی-جنوب-کرمان-رفع-شد
بستن   چاپ