کرمان رصد
نقش پروژه‌های اقتصادمقاومتی‌ در رشد اقتصادی استان کرمان چقدر است؟
شنبه 19 آذر 1401 - 12:09:53 PM
ایسنا

کرمان رصد- جعفر رودری پیش از ظهر امروز 19 آذرماه در سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان گفت: 396 پروژه پروژه اقتصاد مقاومتی در استان داریم که باید تا پایان سال 81 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند گفتنی است که متوسط پیشرفت فیزیکی این پروژه ها در ابتدای سال حدود 26 درصد بوده است.

او می افزاید: تا پایان آبان ماه سال جاری باید میزان پیشرفت فیزیکی 396 پروژه 59 درصد می بود که 57 درصد آن تحقق پیدا کرده و دو واحد درصد از برنامه ریزی پیش بینی شده عقب هستیم.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، پروژه های اقتصادمقاومتی؛ پروژه‌ها با اهمیتی هستند زیرا 44.5 هزار میلیارد تومان روی این پروژه ها سرمایه گذاری شده و هدف گذاری این است که در سال جاری بیش از 32 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری روی این 396 پروژه انجام شود که تا کنون حدود 16 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

او ادامه می دهد: این 396 پروژه اقتصاد مقاومتی برای 13400 نفر فرصت شغلی ایجاد می کند که تاکنون 6400 مورد آن محقق شده است.

به اعتقاد رودری، این پروژه ها مولد هستند و به لحاظ اشتغال زایی این پروژه ها اشتغال پایدار در استان ایجاد می‌کنند.

رودکی اظهار کرد: طبق برآورده سازمان برنامه و بودجه کشور، در کل استان حدود 91 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی و سرمایه گذاری برای تحقق نرخ رشد 7.7 درصدی استان نیاز است که 396 پروژه اقتصاد مقاومتی بیش از 35 درصد کل منابع سرمایه گذاری استان کرمان را محقق می کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان می گوید: 95 درصد حجم سرمایه‌گذاری در 396 پروژه اقتصاد مقاومتی توسط بخش خصوصی و 5 درصد توسط بخش دولتی انجام شده است.


http://www.kerman-online.ir/Fa/News/266149/نقش-پروژه‌های-اقتصادمقاومتی‌-در-رشد-اقتصادی-استان-کرمان-چقدر-است؟
بستن   چاپ